1.
Inderhaug MH. Grensen. En reise rundt Russland gjennom Nord-Korea, Kina, Mongolia, Kasakhstan, Aserbajdsjan, Georgia, Ukraina, Hviterussland, Litauen, Polen, Latvia, Estland, Finland og Norge samt Nordøstpassasjen. Nordisk Østforum [Internett]. 10. mai 2019 [sitert 17. mai 2022];330:29-1. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/1641