1.
Bodin P-A. Helgen i grenseland. Arven fra Trifon av Petsjenga. Nordisk Østforum [Internett]. 10. mai 2019 [sitert 21. mai 2022];330:26-8. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/1637