1.
Paulsen M. Frihet: Mennesket, litteraturen og Russland. Nordisk Østforum [Internett]. 29. januar 2019 [sitert 21. mai 2022];330:7-. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/1538