1.
Herlofson K, Daatland SO, Veenstra M. Generasjoner imellom: Holdninger til familiens ansvar øst og vest i Europa. Nordisk Østforum [Internett]. 11. juni 2019 [sitert 31. mai 2023];33:34-53. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/1392