1.
Hansen T, Slagsvold B. Et Øst-Vest-skille for eldres livskvalitet i Europa? En sammenligning av ensomhet og depressive symptomer i 12 land. Nordisk Østforum [Internett]. 9. september 2019 [sitert 4. juni 2023];33:74-90. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/1331