1.
Aasland A. Mot økt folkelig innflytelse? Desentralisering og lokaldemokrati i Ukraina. Nordisk Østforum [Internett]. 18. desember 2018 [sitert 2. oktober 2022];32:174-9. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/1325