1.
Kragh M. Sveriges relationer med Ryssland: kontinuitet och förändring historiskt och idag. Nordisk Østforum [Internett]. 2. mai 2018 [sitert 31. mars 2023];32:54-7. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/1155