1.
Wannebo SF. Ukraine i Spændingsfeltet. Nordisk Østforum [Internett]. 15. mars 2018 [sitert 26. september 2022];32:45-7. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/1066