Borcak, Fedja. «Barnet Som Instrument: Kritik Av Titoistisk Diskurs I Aleksandar Hemons »Islands» Och Alma Lazarevskas »Blagdan Krunice»». Nordisk Østforum 340 (desember 15, 2020): 295-311. åpnet januar 16, 2021. https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/2316.