Bågenholm, Andreas. «Öst är öst Och väst är väst? En jämförande Studie Av Partisystemens Stabilitet I Europa 2008–2019». Nordisk Østforum 34 (mars 25, 2020): 27–50. åpnet juni 4, 2023. https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/2197.