Oldberg, Ingmar. «Krigets fångar Och änglar: Svenska hjälparbetare under första världskriget». Nordisk Østforum 330 (juni 19, 2019): 60-62. åpnet mai 17, 2022. https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/1658.