Herlofson, Katharina, Svein Olav Daatland, og Marijke Veenstra. «Generasjoner Imellom: Holdninger Til Familiens Ansvar øst Og Vest I Europa». Nordisk Østforum 330 (juni 11, 2019): 34-53. åpnet november 28, 2020. https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/1392.