Hansen, Thomas, og Britt Slagsvold. «Et Øst-Vest-Skille for Eldres Livskvalitet I Europa? En Sammenligning Av Ensomhet Og Depressive Symptomer I 12 Land». Nordisk Østforum 33 (september 9, 2019): 74–90. åpnet juni 4, 2023. https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/1331.