Kragh, Martin. «Sveriges Relationer Med Ryssland: Kontinuitet Och förändring Historiskt Och Idag». Nordisk Østforum 32 (mai 2, 2018): 54–74. åpnet mars 31, 2023. https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/1155.