Schwalbe, D., og B. Nielsen. «Grænselandsidentiteter – om tilhørsforhold og lokale handlemåder i et postsovjetisk rum». Nordisk Østforum, bd. 37, april 2023, s. 10–31, doi:10.23865/noros.v37.3926.