Mønnesland, S. «Det förflutna är ett främmande land. Medierade minnen av Jugoslavien i postjugoslavisk dokumentärfilm». Nordisk Østforum, bd. 34, september 2020, s. 125-7, doi:10.23865/noros.v34.2368.