Mønnesland, S. «Det förflutna är Ett främmande Land. Medierade Minnen Av Jugoslavien I Postjugoslavisk dokumentärfilm». Nordisk Østforum, Bd. 34, september 2020, s. 125-7, doi:10.23865/noros.v34.2368.