Borcak, F. «Barnet Som Instrument: Kritik Av Titoistisk Diskurs I Aleksandar Hemons »Islands» Och Alma Lazarevskas »Blagdan Krunice»». Nordisk Østforum, Bd. 34, desember 2020, s. 295-11, doi:10.23865/noros.v34.2316.