Bågenholm, A. «Öst är öst och väst är väst? En jämförande studie av partisystemens stabilitet i Europa 2008–2019». Nordisk Østforum, bd. 34, mars 2020, s. 27-50, doi:10.23865/noros.v34.2197.