Bodin, P.-A. «Helgen i grenseland. Arven fra Trifon av Petsjenga». Nordisk Østforum, Bd. 33, mai 2019, s. 26-28, doi:10.23865/noros.v33.1637.