Herlofson, K., S. O. Daatland, og M. Veenstra. «Generasjoner imellom: Holdninger til familiens ansvar øst og vest i Europa». Nordisk Østforum, bd. 33, juni 2019, s. 34-53, doi:10.23865/noros.v33.1392.