Hansen, T., og B. Slagsvold. «Et Øst-Vest-skille for eldres livskvalitet i Europa? En sammenligning av ensomhet og depressive symptomer i 12 land». Nordisk Østforum, bd. 33, september 2019, s. 74-90, doi:10.23865/noros.v33.1331.