Aasland, A. «Mot økt folkelig innflytelse? Desentralisering og lokaldemokrati i Ukraina». Nordisk Østforum, bd. 32, desember 2018, s. 174-9, doi:10.23865/noros.v32.1325.