[1]
J. Aalmen Markussen, «Sikkerhetspolitisk minnediplomati: Opprettelsen av Frigjøringsmonumentet i Kirkenes 1945–1952», Nordisk Østforum, bd. 35, s. 98–116, jun. 2021.