[1]
S. Mønnesland, «Det förflutna är ett främmande land. Medierade minnen av Jugoslavien i postjugoslavisk dokumentärfilm», Nordisk Østforum, bd. 34, s. 125–127, sep. 2020.