[1]
F. Borcak, «Barnet som instrument: Kritik av titoistisk diskurs i Aleksandar Hemons »Islands» och Alma Lazarevskas »Blagdan krunice»», Nordisk Østforum, bd. 34, s. 295-311, des. 2020.