[1]
A. Bågenholm, «Öst är öst och väst är väst? En jämförande studie av partisystemens stabilitet i Europa 2008–2019», Nordisk Østforum, bd. 34, s. 27–50, mar. 2020.