[1]
E. Narvselius, «Den galiziska mångfaldens tragedi: professorsmorden i krigstidens Lviv och åminnelsen av dem», Nordisk Østforum, bd. 34, s. 103-124, aug. 2020.