[1]
I. Oldberg, «Krigets fångar och änglar: Svenska hjälparbetare under första världskriget», Nordisk Østforum, bd. 33, s. 60-62, jun. 2019.