[1]
P.-A. Bodin, «Helgen i grenseland. Arven fra Trifon av Petsjenga», Nordisk Østforum, bd. 33, s. 26-28, mai 2019.