[1]
C. Endresen, «Med guds hjälp: om religion och politik i Ryssland, Ungern och Polen», Nordisk Østforum, bd. 33, s. 17-18, feb. 2019.