[1]
T. S. Andersen, «Fra kombifeminisme til rörelse. Kvinnlig serbisk organisering i forandring», Nordisk Østforum, bd. 33, s. 5-6, jan. 2019.