[1]
K. Herlofson, S. O. Daatland, og M. Veenstra, «Generasjoner imellom: Holdninger til familiens ansvar øst og vest i Europa», Nordisk Østforum, bd. 33, s. 34–53, jun. 2019.