[1]
G. Holm, «Boris Jeltsin. Reformatorn som inte nådde ände fram», Nordisk Østforum, bd. 32, s. 135–137, nov. 2018.