[1]
T. Hansen og B. Slagsvold, «Et Øst-Vest-skille for eldres livskvalitet i Europa? En sammenligning av ensomhet og depressive symptomer i 12 land», Nordisk Østforum, bd. 33, s. 74–90, sep. 2019.