Godzimirski, J. M. (2016) «Polen – fra europeisk suksesshistorie til Europas problembarn?», Nordisk Østforum, 30(3). doi: 10.17585/nof.v30.510.