Hansen, F. S. (2021) «Putin», Nordisk Østforum, 350, s. 156-158. doi: 10.23865/noros.v35.3226.