Aalmen Markussen, J. (2021) «Sikkerhetspolitisk minnediplomati: Opprettelsen av Frigjøringsmonumentet i Kirkenes 1945–1952», Nordisk Østforum, 35, s. 98–116. doi: 10.23865/noros.v35.2960.