Østbø, J. (2021) «I grenseland. Historien om Frode Berg og livet på innsiden av norsk etterretning og russiske fengsler», Nordisk Østforum, 350, s. 26-28. doi: 10.23865/noros.v35.2847.