Mønnesland, S. (2020) «Det förflutna är ett främmande land. Medierade minnen av Jugoslavien i postjugoslavisk dokumentärfilm», Nordisk Østforum, 34, s. 125–127. doi: 10.23865/noros.v34.2368.