Borcak, F. (2020) «Barnet som instrument: Kritik av titoistisk diskurs i Aleksandar Hemons »Islands» och Alma Lazarevskas »Blagdan krunice»», Nordisk Østforum, 340, s. 295-311. doi: 10.23865/noros.v34.2316.