Bågenholm, A. (2020) «Öst är öst och väst är väst? En jämförande studie av partisystemens stabilitet i Europa 2008–2019», Nordisk Østforum, 34, s. 27–50. doi: 10.23865/noros.v34.2197.