Oldberg, I. (2019) «Krigets fångar och änglar: Svenska hjälparbetare under första världskriget», Nordisk Østforum, 330, s. 60-62. doi: 10.23865/noros.v33.1658.