Bodin, P.-A. (2019) «Helgen i grenseland. Arven fra Trifon av Petsjenga», Nordisk Østforum, 330, s. 26-28. doi: 10.23865/noros.v33.1637.