Andersen, T. S. (2019) «Fra kombifeminisme til rörelse. Kvinnlig serbisk organisering i forandring», Nordisk Østforum, 330, s. 5-6. doi: 10.23865/noros.v33.1514.