Herlofson, K., Daatland, S. O. og Veenstra, M. (2019) «Generasjoner imellom: Holdninger til familiens ansvar øst og vest i Europa», Nordisk Østforum, 33, s. 34–53. doi: 10.23865/noros.v33.1392.