Hansen, T. og Slagsvold, B. (2019) «Et Øst-Vest-skille for eldres livskvalitet i Europa? En sammenligning av ensomhet og depressive symptomer i 12 land», Nordisk Østforum, 33, s. 74–90. doi: 10.23865/noros.v33.1331.