Aasland, A. (2018) «Mot økt folkelig innflytelse? Desentralisering og lokaldemokrati i Ukraina», Nordisk Østforum, 32, s. 174–194. doi: 10.23865/noros.v32.1325.