Kragh, M. (2018) «Sveriges relationer med Ryssland: kontinuitet och förändring historiskt och idag», Nordisk Østforum, 32, s. 54–74. doi: 10.23865/noros.v32.1155.