Godzimirski, Jakub M. 2016. «Polen – Fra Europeisk Suksesshistorie Til Europas Problembarn?». Nordisk Østforum 30 (3). https://doi.org/10.17585/nof.v30.510.